Over ons

Grevink & Partner is een bureau dat actief is op het terrein van onderzoek, strategieformulering en het doorvoeren van verbeteringstrajecten ten behoeve van technisch ge-oriënteerde organisaties.

Grevink & Partner heeft een eigen visie ontwikkeld met betrekking tot ‘managerial’ vraagstukken binnen organisaties en beschouwt marketing en informatie management als de kern van iedere onderneming.

Ondernemingsvraagstukken worden dan ook in eerste instantie vanuit een marketing standpunt benaderd. Beleid en organisatie worden vastgesteld in een wisselwerking tussen markt en marktontwikkelingen enerzijds en de positie en capaciteiten van de onderneming anderzijds.

Marketing en Informatie management zijn bindende elementen in dit proces. Grevink & Partner verricht onderzoekswerk en adviseert omtrent marktgerichte strategieën en organisatorische vraagstukken en staat garant voor een succesvolle implementatie van de ontwikkelde plannen.

Top