Diensten

Strategieontwikkeling

Het formuleren van een strategie zal zodanig moeten geschieden dat de gekozen strategie niet alleen gebruik maakt van de aanwezige competenties maar er uiteindelijk toe zal leiden dat de onderneming rendement genereert, niet alleen in de vorm van winst maar ook in een bijdrage aan de ontwikkeling van deze competenties. Gebaseerd op goede informatie en ondersteund door een passende organisatie kunnen de competenties van een onderneming deze maximaal laten renderen.

Grevink-en-Partner-headerbeeld-3

Monitoring

Monitoring omvat het verkrijgen van informatie uit de context van een organisatie op basis waarvan verantwoorde beslissingen kunnen worden genomen. Daartoe voert Grevink & Partner industrieel marktonderzoek uit en ondersteunt Grevink & Partner bedrijven bij het verbeteren van hun verkoopapparaat. Naast het verkrijgen van marktinformatie is het managen van informatie binnen een onderneming van groot belang.

Technologische competenties

Het zoeken naar en het beschrijven van (nieuwe) toepassingsmogelijkheden, uitgaande van de huidige situatie, neemt hierbij een voorname plaats in. Belangrijk is de competenties van de onderneming zo goed mogelijk in kaart te brengen. Onder competenties kan worden verstaan technologie, vaardigheden en opleidingsniveau van de mensen binnen de onderneming op zowel technisch als commercieel niveau.

Organisatie-analyse

Een organisatie dient voorwaarden te scheppen voor succes en zal dus moeten passen bij de gekozen strategie. (structure follows strategy) Het traceren van belemmeringen in de organisatie en het definiƫren van voorwaarden waaraan de organisatie (structuur, cultuur en leiderschap) moet voldoen is een punt waaraan niet voorbij gegaan mag worden.

Top